loading

Pravo na pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, imenovan je službenik za informiranje u FINA gotovinski servisi d.o.o.:

Kristina Milat

Službenik za informiranje je mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija te poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija i službenog upisnika, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za Pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:

  • pisanim putem: FINA gotovinski servisi d.o.o., Radnička cesta 182,10000 Zagreb
  • elektroničkom poštom: ppi@finags.hr
  • na zapisnik, ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu telefonom

Dokumenti:

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Dodijeljena sponzorstva i donacije u 2023. godini

Dodijeljena sponzorstva i donacije u 2023. godini.xml

Dodijeljena sponzorstva i donacije u 2022. godini

Dodijeljena sponzorstva i donacije u 2022. godini.xml

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) za 2022. godinu

Korisni linkovi:

Zakon o pravu na pristup informacijama 25/2013

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/22)

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16/20)

Zakon o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15)

Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura (NN 133/22)

For all questions related to our services, please contact us with full confidence. Our team will solve all your security-logistic problems.