loading

Podaci o kompaniji

OSNOVNI PODACI

FINA gotovinski servisi d.o.o.
Radnička cesta 182
10 000 Zagreb

Telefon: 01/ 641 9000

Faks: 01/ 641 9007

Matični broj: 2555212
OIB: 27215039100

Registarski sud: Trgovački sud u Zagreb
Matični broj subjekta (MBS): 080707141
Osnivač: Financijska agencija
Osnivački akt: Izjava o osnivanju od 9.rujna 2009. s izmjenama

UPRAVA

Vedran Sabol, direktor Društva

NADZORNI ODBOR

Dražen Čović, predsjednik Nadzornog odbora

Branko Malenica, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Milan Kovač, član Nadzornog odbora

REVIZORSKI ODBOR

Dražen Čović, predsjednik Revizorskog odbora

Darija Kapelina, zamjenica predsjednika Revizorskog odbora

Vesna Mužek-Veverka, članica Revizorskog odbora

Za sva pitanja vezana uz naše usluge, obratite nam se s punim povjerenjem. Naš stručni tim riješit će sve Vaše sigurnosno-logističke probleme.